Dětské kluby

Co 14 dní, v neděli od 9:45 do 11:00, probíhají v prostorách Bedrnova 1 – Dětské nedělní kluby. Momentálně jsou určené pro děti 6 – 12 let.

Děti čekají soutěže, písničky, výroba, kreativní povídání o Bohu, bojovky, hry, občerstvení, odměna. Povídání je různě zaměřené – příběhy z Bible, životopisy, zamyšlení o životních hodnotách. Taky slavíme svátky – např. Den matek, Den Otců, Národní týden manželství, Velikonoce, Vánoce… Někdy máme tematicky zaměřené párty.

Na konci školního roku je tradiční „Dětský den“.

Pořádáme různé výlety, přespávačky, víkendovky.

Klub vedou nadšenci, kteří mají rádi děti. Jsou to zkušení lidi, kteří se věnují dětem i mimo tyto kluby – tábory, víkendovky…

Kontakt: Lenka Neuvirtová, 728 634 992